ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

गण्डकी प्रदेश सरकारबाट सञ्‍चालन भएको कोरोना भाइरस रोग नियन्त्रण तथा उपचार कोषको खाता विवरण:

गण्डकी प्रदेश सरकारबाट सञ्‍चालन भएको कोरोना भाइरस रोग नियन्त्रण तथा उपचार कोषको खाता विवरण:

| कोभिड-१९Download: गण्डकी प्रदेश सरकारबाट सञ्‍चालन भएको कोरोना भाइरस रोग नियन्त्रण तथा उपचार कोषको खाता विवरण: