ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

गण्डकी प्रदेश सरकारले उपयोग गर्ने गरी नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त जग्गाको विवरण