ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

कोरोना भाइरस रोग (कोभिड-१९) संक्रमण रोकथामका लागि गण्डकी प्रदेशमा आवश्यक पर्ने सामग्रीहरु शिलबन्दि बोलपत्र आह्वान

कोरोना भाइरस रोग (कोभिड-१९) संक्रमण रोकथामका लागि गण्डकी प्रदेशमा आवश्यक पर्ने सामग्रीहरु शिलबन्दि बोलपत्र आह्वान

| कोभिड-१९कोरोना भाइरस रोग (कोभिड-१९) संक्रमण रोकथामका लागि गण्डकी प्रदेशमा आवश्यक पर्ने सामग्रीहरु शिलबन्दि बोलपत्र आह्वान