ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

प्रदेशको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा भएको रकमको विवरण।

प्रदेशको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा भएको रकमको विवरण।

| कोभिड-१९प्रदेशको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा भएको रकमको विवरण।

Download: प्रदेशको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा भएको रकमको विवरण।