ocmcm logo

प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

प्रदेश नं. ४ को मन्त्रिपरिषदमा हेरफेर तथा कार्यविभाजन

प्रदेश नं. ४ को मन्त्रिपरिषदमा हेरफेर तथा कार्यविभाजनमाननीय मुख्यमन्त्री श्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मिति २०७४।११।४ मा गठित मौजुदा मन्त्रिपरिषदमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम मिति २०७४।१२।१२ मा देहाय बमोजिमको हेरफेर तथा थप गरी कार्यविभाजन गर्नु भएको छ।

क्र.सं.

नाम, थर

पद

कार्यविभाजन

श्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ

मुख्यमन्त्री

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद

श्री किरण गुरुङ

मन्त्री

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

श्री हरि बहादुर चुमान

मन्त्री

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

श्री राम शरण बस्नेत

मन्त्री

भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय

श्री नरदेवी पुन

मन्त्री

सामाजिक विकास मन्त्रालय

श्री विकास लम्साल

मन्त्री

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

श्री लेख बहादुर थापा मगर

मन्त्री

भूमिव्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

Download: प्रदेश नं. ४ को मन्त्रिपरिषदमा हेरफेर तथा कार्यविभाजन