ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

पूर्व प्रमुख सचिवहरु

पूर्व प्रमुख सचिवहरु

नाम: डा. दामोदर रेग्मी
नाम: विष्णुप्रसाद नेपाल
देखि सम्म
नाम: हरिप्रसाद बस्याल
देखि सम्म
नाम: लक्ष्मीराम पौडेल
देखि सम्म
नाम: नारायणप्रसाद विडारी
देखि सम्म
नाम: लक्ष्मण अर्याल
देखि सम्म