ocmcm logo

प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

मन्त्रिपरिषद् समितिका निर्णयहरु

मन्त्रिपरिषद् समितिका निर्णयहरु

नाम/शिर्षक विषय डाउनलोड