ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

मन्त्रिपरिषद् समितिका निर्णयहरु

मन्त्रिपरिषद् समितिका निर्णयहरु

नाम/शिर्षक विषय डाउनलोड
जम्मा ० मा १ देखि ० सम्म