गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

राम बहादुर मगरती
व्यक्तिगत विवरण
नाम राम बहादुर मगरती
पद लेखा अधिकृत
मोवाइल 9846148202
ईमेल: rammagrati98@gmail.com