गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

रमेश घर्ति
व्यक्तिगत विवरण
नाम रमेश घर्ति
पद उपसचिव
मोवाइल 9857621565
ईमेल: rameshg1660@gmail.com