गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

चिरन्जीबी बराल
व्यक्तिगत विवरण
नाम चिरन्जीबी बराल
पद शाखा अधिकृत
मोवाइल 9856080050
ईमेल: baral.nepal@gmail.com