गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

निर्मल बहादुर कार्की
व्यक्तिगत विवरण
नाम निर्मल बहादुर कार्की
पद सवारी चालक
मोवाइल 9846102459
ईमेल: nirmal.karki42@gmail.com