गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

पवित्रा शर्मा
व्यक्तिगत विवरण
नाम पवित्रा शर्मा
पद कम्प्युटर अपरेटर
मोवाइल 9846523027
ईमेल: pabitrasharma51@gmail.com