ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

प्रदेश सरकारका सचिवहरू

प्रदेश सरकारका सचिवहरू

रामप्रसाद आचार्य

सचिव, रा.प.प्रथम
बैठक तथा प्रशासन महाशाखा

थप जानकारी

मनमायाँ भट्टराई पंगेनी

सचिव, रा.प.प्रथम
शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखा

थप जानकारी