ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

पर्यटन, उद्योग , वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

ocmcm logo प्रदेश सरकार
पर्यटन, उद्योग , वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

कार्यक्षेत्र

    

क्र.स

कार्यजिम्मेवारी

    1.   

पर्यटन विकासको नीति,कानून, मापदण्ड र योजना निर्माण, पूर्वाधार विकास, प्रवर्द्धन र नियमन

    2.   

प्राकृतिक, धार्मिक, साँस्कृतिक, पुरातात्विक, साहसिक र अन्य पर्यटन सम्बन्धी

    3.   

पर्यटक प्रहरी व्यवस्थापन

    4.   

पर्यटकीय होटल, रिसोर्ट, लज, ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सी, गाइड, -र्याफिटिङ्ग आदिको दर्ता, अनुमति, नवीकरण र नियमन

    5.   

होमस्टे सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड निर्धारण तथा विकास प्रबद्धन नियमन

    6.   

पर्यटकीय पूर्वाधार, गन्तब्य र उपजको विकास,विविधिकरण, प्रवर्द्धन र नियमन 

    7.   

पर्यटकीय सेवाको  विकास, विविधिकरण, प्रवर्द्धन र नियमन

    8.   

पर्यटन सेवाको ब्राण्डिङ्ग र  प्रवर्द्धन

    9.   

पर्यटन क्षेत्रको स्थानीय अर्थतन्त्रसंग अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध विकास र विस्तार

   10.           

व्यापार, वाणिज्य र बजार प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी प्रदेश नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा नियमन र सेन्डिकेट तथा कार्टेलिङ्ग नियन्त्रण 

   11.           

प्रादेशिक व्यापार सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण, प्रर्बद्धन, सहजिकरण, बजार अनुगमन, समन्वय, तथ्याङ्क प्रणाली, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण, अध्ययन तथा अनुसन्धान

   12.           

ढुवानी र परिवहन प्रणाली तथा कार्गो व्यवस्थापन

   13.           

आर्थिक तथा औद्योगिक बिषयका करार जन्य सम्झौता

   14.           

व्यापारिक फार्महरुको दर्ता, नवीकरण खारेजी र नियमन

   15.           

खानी तथा खनीज पदार्थको अन्वेषण सम्बन्धी प्रदेश नीति, कानून र मापदण्ड।

   16.           

भौगर्भिक अध्ययन तथा अनुसन्धान र नक्सा सम्बन्धी कार्य

   17.           

प्रदेशका कल कारखाना र औद्योगिकरणको सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन 

   18.           

उद्योग दर्ता, अनुमति, नवीकरण एबम खारेजी र औद्योगिक विकास तथा औद्योगिक व्यावसायको प्रर्बद्धन र नियमन

   19.           

प्रदेश स्तरको औद्योगिक क्षेत्रको भौतिक पूर्बाधार विकास सम्बन्धी योजना तर्जुमा र कार्यन्वयन तथा औद्योगिक क्षेत्र बिषेश आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, संञ्चालन र बिस्तार

   20.           

औद्योगिक वस्तुको निर्यात प्रर्बद्धन

   21.           

उपभोक्ता हित संरक्षण तथा प्रर्बद्धन, उपभोक्ता जागरण कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यन्वयन तथा अनुगमन

   22.           

मूल्य र कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रण तथा नियमन

   23.           

संघीय मापदण्ड अनुसार स्टान्डर्ड नापतौल, गुणस्तर परीक्षण र नियमन

   24.           

प्रदेश तथा जिल्लास्तरका उपभोक्ता अदालत गठन र संञ्चालन

   25.           

सार्वजनिक सेवा, अत्यावश्यक सेवा र  वस्तुको माग र आपूर्ति सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन, नियमन, सूचना संकलन, बिश्लेषण, प्रक्षेपण र आपुर्ति व्यवस्था, मौज्दात व्यवस्था र आपुर्तिमा अन्तरप्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय

   26.           

लक्षित क्षेत्र र वर्गका लागि वस्तु र सेवामा प्रादेशिक अनुदान र नियमन

   27.           

करार साझेदारी र एजेन्सी सम्बन्धी प्रादेशिक नीति कानून मापदण्ड कार्यान्वयन र नियमन

   28.           

संघ संगको समन्वयमा कम्पनी स्थापना सम्बन्धी नीति, कानून तर्जुमा तथा कार्यन्वयन, नियमन र कम्पनी प्रशासन 

   29.           

दामासाहीमा परेका उद्योग, व्यवसायी, कम्पनी तथा फर्म व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति कानून, मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

   30.           

प्रदेशस्तरमा हानीकारक पदार्थहरुको नियमन तथा व्यवस्थापन

   31.           

प्रदेशस्तरमा इन्धनको गुणस्तर अनुगमन

   32.           

संघीय कानून बमोजिम क्यासिनो तथा चिठ्ठा दर्ता, अनुमति र नियमन सम्बन्धी

   33.           

प्रदेशभित्रका साना, मझौला, घरेलु तथा लघु उद्योगहरु स्थापना र प्रवर्द्धन सम्बन्धी नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा  कार्यान्वयन र नियमन

   34.           

औद्योगिक तथा व्यापार प्रदर्शनी को आयोजना तथा व्यवस्थापन

   35.           

उद्योगमा श्रममूलक प्रविधि र नेपाली श्रमिकको उपयोग

   36.           

स्वरोजगारका लागि उद्यमशिलता विकास, प्रशिक्षण, सहुलितयत कर्जा र व्यवसाय प्रवर्द्धन सहायता

सम्पर्क

प्रदेश सरकार

पर्यटन, उद्योग , वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

ईमेल: moitfe4@gmail.com

वेबसाईट : http://moitfe.gandaki.gov.np

माननीय मन्त्री

मणिभद्र शर्मा

पर्यटन, उद्योग , वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय