ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

कानून, सञ्‍चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय

ocmcm logo प्रदेश सरकार
कानून, सञ्‍चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

कार्यक्षेत्र

क्र.स

कार्यजिम्मेवारी

1.   

प्रदेश सभामा पेश हुने विधेयक तर्जुमा र प्रमाणीकरण सम्बन्धी

2.   

प्रदेश सम्बन्धी कानून निर्माणमा राय, परामर्श

3.   

कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला सम्बन्धी

4.   

आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण, नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा तथा प्रवर्द्धनमा सहयोग

5.   

निशुल्क कानूनी सहायता सम्बन्धी

6.   

प्रदेशभित्र न्यायिक र अर्ध न्यायिक निकायले गरेका फैसला कार्यान्वयन

7.   

प्रदेशभित्रका गैरसरकारी संघ, संस्थाहरुको अभिलेख र समन्वय

8.   

विवाद व्यवस्थापन

9.   

फौजदारी कार्यविधि कानूनको कार्यान्वयन

10.   

अपराध तथा यातना पीडितको पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्ति

11.   

सरकारी प्रयोजनका लागि जग्गा अधिग्रहण तथा सम्पत्ति प्राप्ती सम्बन्धी प्रदेश नीति तथा कानून तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा जग्गा विवाद समाधान

12.   

पारिवारिक मामिला (विवाह, सम्पत्ति हस्तान्तरण, सम्बन्ध विच्छेद, टुहुरा, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री उत्तराधिकार र संयुक्त परिवार) सम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

13.   

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्ति सम्बन्धी

14.   

प्रदेशस्तरको विद्युतीय संञ्‍चार माध्यम सञ्‍चालन नीति, कानून र मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

15.   

छापा सञ्‍चार माध्यम र इन्टरनेटमा आधारित अनलाइन संचार माध्यमको दर्ता, अनुमति, आचार संहिता निर्धारण र अनुगमन, अभिलेखाङ्कन, बर्गीकरण, सञ्‍चालन र नियमन

16.   

प्रेस सूचना प्रवाह, सूचना सामाग्रीको उत्पादन, प्रकाशन र वितरण

17.   

श्रमजीवी सञ्चारकर्मीहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक अनुगमन

18.   

प्रदेशस्तरीय प्रेस रजिष्ट्रार सम्बन्धी

19.   

प्रदेशस्तरमा तारयुक्त र ताररहित ब्रोडव्याण्ड पूर्वाधारको विकास, व्यवस्थापन र नियमन

20.   

साइवर सुरक्षा अनुगमन

21.   

प्रदेशस्तरमा सूचना प्रविधिको प्रवर्ध्दन, सूचना प्रविधि पार्कको निर्माण, सञ्‍चालन र नियमन

22.   

प्रदेशभित्र टेलिसेन्टर सञ्‍चालन, व्यवस्थापन र नियमन

23.   

केबुलमा आधारित टेलिभिजनको इजाजत, नवीकरण र नियमन

24.   

सूचनाको हक सम्बन्धी प्रदेश नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन

25.   

चलचित्र निर्माण, हल सञ्‍चालन तथा प्रदर्शन अनुमति र नियमन

सम्पर्क

प्रदेश सरकार

कानून, सञ्‍चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

ईमेल: info@moial.gandaki.gov.np, moialp4@gmail.com

वेबसाईट : http://moial.gandaki.gov.np/

माननीय मन्त्री

बिन्दु कुमार थापा

कानून, सञ्‍चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय