ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

प्रदेश सरकार, प्रदेश नं. ४ को कार्यविभाजन नियमावली २०७४

प्रदेश सरकार, प्रदेश नं. ४ को कार्यविभाजन नियमावली २०७४पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित प्रदेशको कार्यविभाजन नियमावली २०७४

Download: प्रदेश सरकार, प्रदेश नं. ४ को कार्यविभाजन नियमावली २०७४