ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५

गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५

Download: गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५