ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

न्यासिक परिषद्को सदस्य नियुक्ति गरिएको सम्बन्धमा।