ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

फोटो संग्रह

फोटो संग्रह

Map Of Gandaki Province
cm
विन्द्यवासिनी धार्मिक क्षेत्र विकास समितिमा
After Oath Programme of newly Ministers
Oath Programme of newly Ministers
वेभसाइट सुरुवात कार्यक्रम
Chief Minister of Gandaki Province Oath Ceremony
Oath Ceremony of Chief Minister of Gandaki Province
Oath Ceremony of Chief Minister of Gandaki Province