2WD Sedan Car क्याटलग विधिबाट खरिद गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना