ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

सचिवहरू

सचिवहरू

इन्दु घिमिरे

सचिव, रा.प.प्रथम
शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखा

थप जानकारी

बल सागर गिरी

सचिव, रा.प.प्रथम
कानून तथा संवैधानिक मामिला महाशाखा

थप जानकारी