ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

कार्यालयका कर्मचारीहरु

कार्यालयका कर्मचारीहरु

रविलाल पन्थ

प्रमुख सचिव, रा.प.विशिष्ठ
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
9856004444
ocmcm.gandaki@gmail.com
थप जानकारी

रामप्रसाद आचार्य

सचिव, रा.प.प्रथम
बैठक तथा प्रशासन महाशाखा
9841286903
rpacharya076@gmail.com
थप जानकारी

विष्णु प्रसाद भुसाल

उपसचिव, रा.प.द्वितीय
मा. मुख्यमन्त्रीज्यूको सचिवालय
9851245440
bishnuprabhu25@gmail.com
थप जानकारी

याम प्रसाद सुुवेदी

उपसचिव, रा.प.द्वितीय
योजना तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा
9856065333
subediyp25@gmail.com
थप जानकारी

रामेश्वर अर्याल

उपसचिव, रा.प.द्वितीय
बैठक तथा प्रशासन शाखा
9845055495
rameshwararyal10@gmail.com
थप जानकारी

उर्मिला जि.सी.

उपसचिव (कानुन), रा.प.द्वितीय
शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखा
9841866354
urmilagcj@gmail.com
थप जानकारी

मुक्तिनारायण भण्डारी

अधिकृत नवाै‌, अधिकृत नवाै‌
शासकीय सुधार तथा संचार समन्वय शाखा
9846053358
mkt.bhandari@yahoo.com
थप जानकारी

प्रकाश चन्द्र ढुंगाना

अधिकृत आठाैं, अधिकृत आठाैं
योजना तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा
9856017546
dhunganaprakashchandra@gmail.com
थप जानकारी

मिलन बहादुर के.सी.

कम्प्युटर अधिकृत, अधिकृत आठाैं
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
९८४१२३३९५५
mkkc43@gmail.com
थप जानकारी

राम बहादुर मगरती

लेखा अधिकृत, अधिकृत साताै‌ं
बैठक तथा प्रशासन शाखा
९८४६१४८२०२
rammagrati98@gmail.com
थप जानकारी

गोकुल पराजुली

अधिकृत साताै‌ं, अधिकृत साताै‌ं
मा. मुख्यमन्त्रीज्यूको सचिवालय
9847435360
gokul145.gp@gmail.com
थप जानकारी

राम प्रसाद पौडेल

शाखा अधिकृत, अधिकृत साताै‌ं
बैठक तथा प्रशासन शाखा
9856044723
raghabram22@gmail.com
थप जानकारी

मिता कुमारी थापा

शाखा अधिकृत, अधिकृत साताै‌ं
योजना तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा
9843491276
mitathapa2072@gmail.com
थप जानकारी

बिकाश थापा मगर

शाखा अधिकृत, अधिकृत साताै‌ं
बैठक तथा प्रशासन शाखा
9856011847
bkstm21@gmail.com
थप जानकारी

सावित्री पौडेल गौतम

अधिकृत छैटाै, अधिकृत छैटाै
योजना तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा
9846037558
sabitripaudel63@gmail.com
थप जानकारी

तोयनाथ आचार्य

अधिकृत छैटाै, अधिकृत छैटाै
बैठक तथा प्रशासन शाखा
9856080721
tnacharya147@gmail.com
थप जानकारी

जनक राना

कम्प्युटर अधिकृत, अधिकृत छैटाै
बैठक तथा प्रशासन शाखा
9848050260
rana.janak45@gmail.com
थप जानकारी

ज्ञानेश्वर सुवेदी

अधिकृत छैटाै, अधिकृत छैटाै
योजना तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा
9847641015
subedigyane@gmail.com
थप जानकारी

सुप्रिया शर्मा

नायब सुब्बा, रा.प.अनं.प्रथम
बैठक तथा प्रशासन शाखा
9849158397
paudelsupri@gmail.com
थप जानकारी

लेख बहादुर क्षेत्री

नायब सुब्बा, रा.प.अनं.प्रथम
बैठक तथा प्रशासन शाखा
9843152948
bajung.kiredanda@gmail.com
थप जानकारी

रेखा पौडेल

नायब सुब्बा, रा.प.अनं.प्रथम
योजना तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा
9856088357
raykhapdl@gmail.com
थप जानकारी

सावित्रा पौडेल

नायब सुब्बा, रा.प.अनं.प्रथम
प्रमुख सचिवज्यूको सचिवालय
९८५६०४४६५५
snjpdl@gmail.com
थप जानकारी

खुमकान्त शर्मा

नायब सुब्बा, रा.प.अनं.प्रथम
बैठक तथा प्रशासन शाखा
9856050005
khumkantasharma2020@gmail.com
थप जानकारी

पवित्रा शर्मा

कम्प्युटर अपरेटर, रा.प.अनं.प्रथम
मा. मुख्यमन्त्रीज्यूको सचिवालय
9846523022
pabitrasharma51@gmail.com
थप जानकारी

सज्जन भूर्त्याल

सहायक, सहायक पाचाै‌
जनशक्ति व्यवस्थापन शाखा
9856080111
sajjanbhurtyal1@gmail.com
थप जानकारी

रामचन्द्र पौडेल

सहायक स्तर पाचाै, सहायक पाचाै‌
जनशक्ति व्यवस्थापन शाखा
९८५६०५७७५३
poudelramchandra17@gmail.com
थप जानकारी

टुल्का कुमारी शर्मा

सहायक स्तर पाचाै, सहायक पाचाै‌
बैठक तथा प्रशासन शाखा
९८४०६०४३२९
tulkasharma123@gmail.com
थप जानकारी

विद्याधर पाैडेल

सहायक चाैथाे, सहायक चाैथाे
बैठक तथा प्रशासन शाखा
9846102243
bidhyadhar245@gmail.com
थप जानकारी

मान बहादुर थापा मगर

सवारी चालक, श्रेणीविहीन
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
९८६७३७६७८०
-
थप जानकारी

अर्जुन सिंह गिरी

भारी सवारी चालक, श्रेणीविहीन
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
९८५६०२९७४७
-
थप जानकारी

याम बहादुर कुँवर

कार्यालय सहयोगी, श्रेणीविहीन
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
9846144936
-
थप जानकारी

ईश्वर गौतम

कार्यालय सहयोगी, श्रेणीविहीन
बैठक तथा प्रशासन शाखा
९८४६४०५१७२
ishworgautam68@yahoo.com
थप जानकारी

धन कुमार राई

कार्यालय सहयोगी, श्रेणीविहीन
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
9846756981
dhanrai2046@gmail.com
थप जानकारी

रमा कुमाल

कार्यालय सहयोगी, श्रेणीविहीन
मा. मुख्यमन्त्रीज्यूको सचिवालय
९८२४१४१९३२
-
थप जानकारी

जीवन प्रसाद तिवारी

सवारी चालक, श्रेणीविहीन
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
984278539
-
थप जानकारी

निर्मल गुरुङ

सवारी चालक, श्रेणीविहीन
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
9846078233
-
थप जानकारी

भागीराम ‌ओली

कार्यालय सहयोगी, श्रेणीविहीन
बैठक तथा प्रशासन महाशाखा
9846363024
-
थप जानकारी

सिता पराजुली

कार्यालय सहयोगी, श्रेणीविहीन
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
९८६३७९६१४६
-
थप जानकारी

प्रशान दवाडी

सवारी चालक, श्रेणीविहीन
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
9856085972
prashandawadi802@gmail.com
थप जानकारी

टिक बहादुर गुरुङ

सवारी चालक, श्रेणीविहीन
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
9806516442
-
थप जानकारी

लिला गुरुङ

कार्यालय सहयोगी, श्रेणीविहीन
मा. मुख्यमन्त्रीज्यूको सचिवालय
9816653837
-
थप जानकारी

खुवलाल कोइरी

कार्यालय सहयोगी, श्रेणीविहीन
बैठक तथा प्रशासन शाखा
9869203204
koirikhublal@gmail.com
थप जानकारी

ऋषिराम गुरुङ

सवारी चालक, श्रेणीविहीन
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
९८६९१४७६४८
-
थप जानकारी

रञ्जिता सुवेदी अर्याल

कार्यालय सहयोगी, श्रेणीविहीन
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
9846237335
aryalranju61@gmail.com
थप जानकारी

कबिता पराजुली

कार्यालय सहयोगी, श्रेणीविहीन
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
9827187600
kabitaparajuli091@gmail.com
थप जानकारी

निर्मल बहादुर कार्की

सवारी चालक, श्रेणीविहीन
मा. मुख्यमन्त्रीज्यूको सचिवालय
9846102459
nirmal.karki42@gmail.com
थप जानकारी

डिल बहादुर कामी

सवारी चालक, श्रेणीविहीन
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
9826117714
sunardipak633@gmail.com
थप जानकारी