ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

कार्यालयका कर्मचारीहरु

कार्यालयका कर्मचारीहरु

रविलाल पन्थ

प्रमुख सचिव, रा.प.विशिष्ठ
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
9856004444
ocmcm.gandaki@gmail.com
थप जानकारी

रामप्रसाद आचार्य

सचिव, रा.प.प्रथम
बैठक तथा प्रशासन महाशाखा
9841286903
rpacharya076@gmail.com
थप जानकारी

मनमायाँ भट्टराई पंगेनी

सचिव, रा.प.प्रथम
शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखा
9856067851
pangenimanamaya@gmail.com
थप जानकारी

रामेश्वर अर्याल

उपसचिव, रा.प.द्वितीय
बैठक तथा प्रशासन शाखा
9845055495
rameshwararyal10@gmail.com
थप जानकारी

प्रवीण ढकाल

उपसचिव, रा.प.द्वितीय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
९८५६०३५१४४
dhakalismp4@gmail.com
थप जानकारी

थम्मन सिंह गौतम

उपसचिव, रा.प.द्वितीय
शासकीय सुधार तथा संचार समन्वय शाखा
9856053395
gautamthamman32@gmail.com
थप जानकारी

मिलन बहादुर के.सी.

कम्प्युटर अधिकृत, अधिकृत आठाैं
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
9841233955
mkkc43@gmail.com
थप जानकारी

चिरन्जीबी बराल

शाखा अधिकृत, रा.प.तृतीय
योजना तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा
9856080050
baral.nepal@gmail.com
थप जानकारी

सविना गौतम

शाखा अधिकृत, रा.प.तृतीय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
9846185542
anibasgtm@gmail.com
थप जानकारी

जानकी देवी शर्मा

शाखा अधिकृत, रा.प.तृतीय
शासकीय सुधार तथा संचार समन्वय शाखा
९८४९६८५५२५
janaki.ocmcm4@gmail.com
थप जानकारी

राम बहादुर मगरती

लेखा अधिकृत, अधिकृत साताै‌ं
बैठक तथा प्रशासन शाखा
9846148202
rammagrati98@gmail.com
थप जानकारी

गोकुल पराजुली

अधिकृत साताै‌ं, अधिकृत साताै‌ं
मा. मुख्यमन्त्रीज्यूको सचिवालय
9847435360
gokul145.gp@gmail.com
थप जानकारी

राम प्रसाद पौडेल

शाखा अधिकृत, अधिकृत साताै‌ं
बैठक तथा प्रशासन शाखा
9856044723
raghabram22@gmail.com
थप जानकारी

बिकाश थापा मगर

शाखा अधिकृत, अधिकृत साताै‌ं
बैठक तथा प्रशासन शाखा
9856011847
info.ocmcm.gandaki@gmail.com
थप जानकारी

तोयनाथ आचार्य

अधिकृत छैटाै, अधिकृत छैटाै
बैठक तथा प्रशासन शाखा
9856080721
tnacharya147@gmail.com
थप जानकारी

धर्मराज आचार्य

अधिकृत छैटाै, अधिकृत छैटाै
योजना तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा
9846084103
dharmarajacharya4@gmail.com
थप जानकारी

जनक राना

कम्प्युटर अधिकृत, अधिकृत छैटाै
बैठक तथा प्रशासन शाखा
9848050260
rana.janak45@gmail.com
थप जानकारी

ज्ञानेश्वर सुवेदी

अधिकृत छैटाै, अधिकृत छैटाै
योजना तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा
9847641015
subedigyane@gmail.com
थप जानकारी

सुप्रिया शर्मा

नायब सुब्बा, रा.प.अनं.प्रथम
बैठक तथा प्रशासन शाखा
9849158397
paudelsupri@gmail.com
थप जानकारी

रामचन्द्र पौडेल

नायब सुब्बा, रा.प.अनं.प्रथम
जनशक्ति व्यवस्थापन शाखा
9856057753
poudelramchandra17@gmail.com
थप जानकारी

डिलबहादुर भुजेल

नायब सुब्बा, रा.प.अनं.प्रथम
बैठक तथा प्रशासन शाखा
9856051047
bhujeld047@gmail.com
थप जानकारी

रेखा पौडेल

नायब सुब्बा, रा.प.अनं.प्रथम
योजना तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा
9856088357
raykhapdl@gmail.com
थप जानकारी

सावित्रा पौडेल

नायब सुब्बा, रा.प.अनं.प्रथम
प्रमुख सचिवज्यूको सचिवालय
9856044655
snjpdl@gmail.com
थप जानकारी

पवित्रा शर्मा

कम्प्युटर अपरेटर, रा.प.अनं.प्रथम
मा. मुख्यमन्त्रीज्यूको सचिवालय
9846523027
pabitrasharma51@gmail.com
थप जानकारी

सज्जन भूर्त्याल

सहायक, सहायक पाचाै‌
जनशक्ति व्यवस्थापन शाखा
9856080111
sajjanbhurtyal1@gmail.com
थप जानकारी

टुल्का कुमारी शर्मा

सहायक स्तर पाचाै, सहायक पाचाै‌
बैठक तथा प्रशासन शाखा
9840604329
tulkasharma123@gmail.com
थप जानकारी

मान बहादुर थापा मगर

सवारी चालक, श्रेणीविहीन
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
9867376780
-
थप जानकारी

अर्जुन सिंह गिरी

भारी सवारी चालक, श्रेणीविहीन
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
9856029747
-
थप जानकारी

ईश्वर गौतम

कार्यालय सहयोगी, श्रेणीविहीन
बैठक तथा प्रशासन शाखा
9846405172
ishworgautam68@yahoo.com
थप जानकारी

रमा कुमाल

कार्यालय सहयोगी, श्रेणीविहीन
मा. मुख्यमन्त्रीज्यूको सचिवालय
9824141932
-
थप जानकारी

धन कुमार राई

कार्यालय सहयोगी, श्रेणीविहीन
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
9846756981
dhanrai2046@gmail.com
थप जानकारी

जीवन प्रसाद तिवारी

सवारी चालक, श्रेणीविहीन
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
9846278539
tiwarijeevan71@gmail.com
थप जानकारी

निर्मल गुरुङ

सवारी चालक, श्रेणीविहीन
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
9846078233
-
थप जानकारी

भागीराम ‌ओली

कार्यालय सहयोगी, श्रेणीविहीन
बैठक तथा प्रशासन महाशाखा
9846363024
-
थप जानकारी

सिता पराजुली

कार्यालय सहयोगी, श्रेणीविहीन
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
9863796146
-
थप जानकारी

प्रशान दवाडी

सवारी चालक, श्रेणीविहीन
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
9856085972
prashandawadi802@gmail.com
थप जानकारी

टिक बहादुर गुरुङ

सवारी चालक, श्रेणीविहीन
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
9806516442
-
थप जानकारी

लिलाकुमारी गुरुङ

कार्यालय सहयोगी, श्रेणीविहीन
मा. मुख्यमन्त्रीज्यूको सचिवालय
9816653837
-
थप जानकारी

खुवलाल कोइरी

कार्यालय सहयोगी, श्रेणीविहीन
बैठक तथा प्रशासन शाखा
9869203204
koirikhublal@gmail.com
थप जानकारी

ऋषिराम गुरुङ

सवारी चालक, श्रेणीविहीन
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
9869147648
-
थप जानकारी

खेमराज गुरुङ

सवारी चालक, श्रेणीविहीन
बैठक तथा प्रशासन महाशाखा
9821432978
khemrajgurung009@gmail.com
थप जानकारी

रञ्जिता सुवेदी अर्याल

कार्यालय सहयोगी, श्रेणीविहीन
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
9846237335
aryalranju61@gmail.com
थप जानकारी

कबिता पराजुली

कार्यालय सहयोगी, श्रेणीविहीन
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
9827187600
kabitaparajuli091@gmail.com
थप जानकारी

निर्मल बहादुर कार्की

सवारी चालक, श्रेणीविहीन
मा. मुख्यमन्त्रीज्यूको सचिवालय
9846102459
nirmal.karki42@gmail.com
थप जानकारी

डिल बहादुर कामी

सवारी चालक, श्रेणीविहीन
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
9826117714
sunardipak633@gmail.com
थप जानकारी