मानव अधिकार दिवशको अवसरमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको शुभकामना मन्तव्य

मानव अधिकार दिवशको अवसरमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको शुभकामना मन्तव्य

Date: Dec 09, 2018७० औं मानव अधिकार दिवशको अवसरमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको शुभकामना मन्तव्य

Download: मानव अधिकार दिवशको अवसरमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको शुभकामना मन्तव्य