माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनेक्रममा दिनु भएको वक्तव्य