क्रिसमस पर्वको अवसरमा मा. मुख्यमन्त्रीज्यूको शुभकामना संदेश