२८५५ औं सोनाम ल्होसारको अवसरमा मा. मुख्यमन्त्रीज्यूले दिनुभएको शुभकामना संदेश