भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

ocmcm logo प्रदेश सरकार
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

कार्यक्षेत्र

सि.नं.

कार्य जिम्मेवारीहरू

कृषि, कृषि उत्पादन, पशु विकास तथा खाद्य पोषण, खाद्य पोषण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

कृषि तथा पशुपंछीजन्य रोग, किरा एवं महामारी नियन्त्रण

कृषि औद्योगिकीकरण र पशुपन्छी उद्योग व्यवसायको विकास तथा प्रबर्द्धन

कृषि तथा पशु यान्त्रिकीकरण र उन्नत औजार विकास तथा विस्तार

कृषि तथा पशुरोग निदान प्रयोगशाला व्यवस्थापन र नियमन

कृषिउपज, कृषिजन्य बस्तु, पशुपन्छी, पशुपन्छीजन्य पदार्थ र पशु उत्पादन सामग्री तथा बिउबिजन एवम् नश्ल सम्बन्धी सेवा र प्रविधिको गुणस्तर निर्धारण, सम्बद्धता निर्धारण, स्तरीयकरण, प्रमाणीकरण र नियमन

प्रादेशिक खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार, खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य गुणस्तर

कृषि तथा पशुपन्छी एवं खाद्य प्रविधि सम्वन्धी अध्ययन, अनुसन्धान एवम् विकास तथा प्रवर्द्धन, विशेषज्ञ सेवा, तथ्याङ्क प्रणालीको व्यवस्थापन र स्रोत संरक्षण

कृषि मल, बिऊ र बिषादी आपूर्ति व्यवस्था र नियमन

१०

कृषि / पशु प्रसार, कृषक तालिम तथा क्षमता विकास र सशक्तिकरण

११

कृषिउपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन

१२

कृषि तथा पशुपन्छी बीमा सम्वन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन

१३

कृषि बजार, पूर्वाधार र कृषिफार्म केन्द्रहरुको विकास, विस्तार तथा सञ्चालन

१४

राष्ट्रिय नीति र मापदण्ड बमोजिम पाराभेटको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र नियमन

१५

सामुहिक खेती, सहकारी खेती तथा कृषि करार खेतीको कार्यान्वयन र प्रबर्द्धन

१६

चरन तथा खर्क सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तथा कानून तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

१७

कृषिजन्य र पशुपन्छीजन्य औषधि, बिषादि र सूक्ष्म पोषणतत्वयुक्त बस्तुको उपयोग र व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन तथा उत्पादन, उपयोग र बिक्री वितरणको अनुमति, अनुगमन र नियमन

१८

भूमि व्यवस्थापन, भूमि प्रशासन र जग्गा नापजाँच, भूमिसुधार, भू-उपयोग/ वर्गिकरण तथा चक्लाबन्दी सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्डको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

१९

निजी, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको प्रादेशिक अभिलेख व्यवस्थापन

२०

जग्गादर्ता, रजिष्ट्रेशन, जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा, दाखिल खारेज, स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन

२१

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने नक्सा, भौगोलिक सूचना र अभिलेख तथा प्रदेशभित्रको नापनक्सा र अभिलेखको व्यवस्थापन

२२

नाप नक्साका नियन्त्रण विन्दुहरुको सञ्जाल स्थापना

२३

क्रमबद्ध कित्ता नापी र भूमि लगत सम्वन्धी मापदण्ड र कार्यान्वयन

२४

भूमिहिन सुकुम्वासी, दलित, मुक्त कमैया, हलिया, हरवा चरवा आदि वर्गको बसोबास, जीविकोपार्जन र पुनःस्थापना सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

२५

सरकारी जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धी नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

२६

सुरक्षित बसोवास र जग्गा एकीकरण सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन

२७

गुठी तथा गुठीजग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा गुठी तथा गुठी जग्गाको संरक्षण, अभिलेख व्यवस्थापन र संघीय तथा स्थानीय तहसँग समन्वय

२८

गरिवी निवारण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड एवम् योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा अध्ययन, अनुसन्धान, सर्वेक्षण, सूचना संकलन, गरिब घरपरिवार पहिचान, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण

२९

सहकारी संस्था, सहकारी संघ तथा सहकारी बैंक सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन तथा मापदण्डको तर्जुमा र कार्यान्वयन, सञ्चालन अनुमति, नियमन, तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान

३०

सहकारी बचत तथा ऋण परिचालन सम्बन्धी प्रादेशिक मापदण्ड निर्धारण र नियमन

३१

सहकारी सम्बन्धमा संघीय, अन्तरप्रादेशिक र स्थानीय तहका संघ संस्थासँग समन्वय र सहकार्य

३२

सहकारी क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्द्धन, क्षमता अभिवृद्धि र परिचालन

सम्पर्क

प्रदेश सरकार

भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

फोन: 061467885

वेबसाईट : http://molmac.gandaki.gov.np

माननीय मन्त्री

लेख बहादुर थापा मगर

भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

गोरखा

पारिवारिक पृष्‍भूमि

नाम                        :     लेख बहादुर थापा मगर

ठेगाना                    :     गोरखा नगरपालिका-२, कोखे, ताप्ले, गोरखा

बुबाको नाम            :     भीम बहादुर थापा मगर

आमाको नाम          :     भद्र कुमारी थापा मगर

बाजेको नाम            :     रण बहादुर थापा मगर

श्रीमति                    :     शोभा थापा लामिछाने

छोरा                       :     संजोग थापा मगर

छोरी                       :     संजीता थापा मगर

जन्म मिति               :     २०३२/०८/०२ AD:- 1975/11/18

शिक्षा                      :     प्रविणता प्रमाण पत्र (शिक्षा संकाय)/ गोरखा क्याम्पस,  गोरखा

राजनैतिक पृष्‍ठभूमि

  • तत्कालिन ने.क.पा.(माओवादी केन्द्र) द्वारा सञ्‍चालित महान जनयुद्ध २०५३ चैत्रबाट पूर्णकालिन रुपमा कार्यरत भएको ।
  • २०५४ साल देखि ०५७ सम्म जेल जीवन (कारागार – गोरखा, वीरगञ्‍ज, भैरहवा र कास्की जिल्ला)
  • जनमुक्ति सेनाको भूमिका – सुरक्षा टीम/ स्क्वायड टीम/ प्लाटुन कमिसार/ कम्पनी कमिसार, वासु स्मृति व्रिगेडको १८औं वटालियन कमिसार हुँदै सैन्य ब्यूरो सदस्य ।
  • २०६०/०६१ मा गोरखा जिल्ला जनपरिषद प्रमुखको जिम्मेवारी ।
  • जनवर्गीय संगठन तथा जातिय मोर्चा जिम्मेवारी अन्तर्गत ०७२ देखि मगर राष्‍ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपालको केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुँदै विभिन्‍न जनवर्गिय संगठन तथा मोर्चाहरुको फ्याक्सन ईन्चार्जको भूमिका निर्वाह

पार्टी संगठनात्मक जिम्मेवारी

  • ने.क.पा.(माओवादी) पार्टी सदस्य – २०५४
  • ने.क.पा.(माओवादी) ईलाका सदस्य (२०५४), जिल्ला सदस्य (२०५८)
  • ने.क.पा.(माओवादी) तमुवान सदस्य – २०६२/ तमुवान सचिवालय सदस्य –२०६४
  • ए.ने.क.पा. (माओवादी) जिल्ला पार्टी अध्यक्ष – २०७१ बैशाख
  • ने.क.पा.(माओवादी केन्द्र) केन्द्रीय सदस्य – २०७३
  • ने.क.पा.(माओवादी केन्द्र) पोलिटव्यूरो सदस्य – २०७४
 • प्रदेश नं. ४ गोरखा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. १, प्रदेश (क) बाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित २०७४/०८/१०, प्रदेश सभा सांसद सपथ ग्रहण २०७४/१०/०७
 • मिति २०७४/११/०४ गते प्रदेश नं. ४ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको सपथ तथा पदभार ग्रहण