ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन निर्देशिका, २०७८

नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन निर्देशिका, २०७८नीति तथा कार्यक्रम  सम्बन्धी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन निर्देशिका, २०७८

Download: नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन निर्देशिका, २०७८