ocmcm logo

प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

सेवाकालीन तालिम सञ्‍चालन सम्बन्धमा ।