ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

सार्वजनिक निकायको औपचारिक बैठक तथा समारोह सञ्‍चालन निर्देशिका

सार्वजनिक निकायको औपचारिक बैठक तथा समारोह सञ्‍चालन निर्देशिकासार्वजनिक निकायको औपचारिक बैठक तथा समारोह सञ्‍चालन निर्देशिका

Download: सार्वजनिक निकायको औपचारिक बैठक तथा समारोह सञ्‍चालन निर्देशिका