ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धी पहिलो संशोधन

प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धी पहिलो संशोधनप्रदेश निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०७५

Download: प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धी पहिलो संशोधन