ocmcm logo

प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

तस्बिरहरू

तस्बिरहरू

cm
Map of Gandaki Province
विन्द्यवासिनी धार्मिक क्षेत्र विकास समितिमा
After Oath Programme of newly Ministers
Oath Programme of newly Ministers
वेभसाइट सुरुवात कार्यक्रम
Chief Minister of Province No. 4 Oath Ceremony
Chief Minister of Province No. 4 Oath Ceremon
Chief Minister of Province No. 4 Oath Ceremony